รายการโครงการสำหรับลงทะเบียนเกียรติบัตรออนไลน์


ลำดับ ลงทะเบียน ตรวจสอบ โครงการ วันที่ กลุ่ม/หน่วย เกียรติบัตร
1 อบรม DMC 28 มิ.ย. 67 บ้านหนองบัวคู
2 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2567 30 มิ.ย. 67 -
5 ก.ค. 67